portfolio

Przygotowanie koncepcji i ostateczne opracowanie projektów dla Polski i Europy Centralnej wykorzystywane do produkcji plakatów, ulotek, oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego placówek.

projekty reklam WESTERN UNION

Przygotowanie koncepcji i ostateczne opracowanie projektów dla Polski i Europy Centralnej wykorzystywane do produkcji plakatów, ulotek, oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego placówek.
Projekt przygotowany do oznakowania 10 szyb placówki mieszczącej się w Marriocie w Warszawie.
Szyby wg naszego projektu zostały oklejone folią „one way vision”.

oklejanie szyb - projekt

Projekt przygotowany do oznakowania 10 szyb placówki mieszczącej się w Marriocie w Warszawie.
Szyby wg naszego projektu zostały oklejone folią „one way vision”.

Opracowanie nowej szaty graficznej ulotek reklamowych na podstawie nowych norm korporacyjnych.
Projekt posłużył jako pierwowzór dla innych realizacji.

projekt i druk ulotki reklamowej

Opracowanie nowej szaty graficznej ulotek reklamowych na podstawie nowych norm korporacyjnych.
Projekt posłużył jako pierwowzór dla innych realizacji.
Na podstawie opracowanego wcześniej przez nas layoutu, przygotowaliśmy projekty reklam prasowych przekazów pieniężnych Western Union dla TF SKOK S.A.
Kampania prasowa objęła kilkanaście dzienników i tygodników.

kampania prasowa

Na podstawie opracowanego wcześniej przez nas layoutu, przygotowaliśmy projekty reklam prasowych przekazów pieniężnych Western Union dla TF SKOK S.A.
Kampania prasowa objęła kilkanaście dzienników i tygodników.
Projekty przygotowane zgodnie z normami korporacji. Do projektów został włączony symbol promujący przekazy krajowe wcześniej przez nas zaprojektowany.

plakat i ulotka reklamująca przekazy pieniężne

Projekty przygotowane zgodnie z normami korporacji. Do projektów został włączony symbol promujący przekazy krajowe wcześniej przez nas zaprojektowany.
Projekt billboardu przygotowany dla SKOK, reklamujący przekazy pieniężne Western Union, przygotowany na podstawie ogólnie przyjętej linii stylistycznej Western Union.

billboard - projekt dla SKOK

Projekt billboardu przygotowany dla SKOK, reklamujący przekazy pieniężne Western Union, przygotowany na podstawie ogólnie przyjętej linii stylistycznej Western Union.
Reklama przekazów pieniężnych Western Union dla słowackiej poczty przygotowana wg sugesti Klienta.

projekt reklamy dla słowackiej poczty

Reklama przekazów pieniężnych Western Union dla słowackiej poczty przygotowana wg sugesti Klienta.

Projekty reklam prasowych dla Western Union w oparciu o nowe standardy graficzne.

projekty reklam prasowych

Projekty reklam prasowych dla Western Union w oparciu o nowe standardy graficzne.
Modyfikacja dostarczonego projektu plakatu i ulotki reklamowej wycinanej wg indywidualnego kształtu. Projekt uległ modyfikacji i dopracowaniu, przygotowany został w kilku wersjach językowych i opracowany do druku wraz z projektem wykrojnika.

projekt ulotki reklamowej - modyfikacje

Modyfikacja dostarczonego projektu plakatu i ulotki reklamowej wycinanej wg indywidualnego kształtu. Projekt uległ modyfikacji i dopracowaniu, przygotowany został w kilku wersjach językowych i opracowany do druku wraz z projektem wykrojnika.
Realizacja obejmowała projekt i druk ulotek reklamowych dla Hipoteku Banka.

projekt i druk ulotki reklamowej

Realizacja obejmowała projekt i druk ulotek reklamowych dla Hipoteku Banka.
Kontynuacją kampanii prasowej w 2010 roku są projekty dla Magyar Posta, reklamujące przekazy pieniężne Western Union.

projekty reklam prasowych

Kontynuacją kampanii prasowej w 2010 roku są projekty dla Magyar Posta, reklamujące przekazy pieniężne Western Union.
Projekty reklam prasowych w 2010 roku rozpoczęliśmy od projektu chińskojęzycznych reklam dla Intercash.

projekt reklam prasowych

Projekty reklam prasowych w 2010 roku rozpoczęliśmy od projektu chińskojęzycznych reklam dla Intercash.
Nowa koncepcja, projekt i przygotowanie ulotek i plakatów reklamowych do druku dla akcji promocyjnej SKOK. Projekt obejmował również reklamę prasową oraz kupony wykonane drukiem 3D.

materiały promocyjne dla TF SKOK

Nowa koncepcja, projekt i przygotowanie ulotek i plakatów reklamowych do druku dla akcji promocyjnej SKOK. Projekt obejmował również reklamę prasową oraz kupony wykonane drukiem 3D.
Pracę nad komiksem rozpoczęliśmy od narysowania postaci.
Następnie powstały ilustracje, które były podstawą do wykonania projektu.

ulotka elektroniczna

Pracę nad komiksem rozpoczęliśmy od narysowania postaci.
Następnie powstały ilustracje, które były podstawą do wykonania projektu.
Projekt oraz druk pocztówek i kart plastikowych reklamujących przekazy pieniężne Western Union
na Ukrainie.

pocztówki i karty plastikowe

Projekt oraz druk pocztówek i kart plastikowych reklamujących przekazy pieniężne Western Union
na Ukrainie.